or (0)
   »         »         »     White Stoneware Medium Bowl