or (0)
   »         »         »     14"x14" Mini Kite